HTTPS (Veilige) verbinding

De website van Camila Prothetische Mondzorg werkt via een beveiligde verbinding. Het verkeer van de website wordt versleuteld en kan niet worden onderschept door (malafide) derden.
U kunt dit verifiëren middels het groene slotje dat voor het website adres wordt getoond.

Cookies

De website van Camila Prothetische Mondzorg gebruikt alleen functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies.

Functionele cookies:

hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.

Geanonimiseerde analytische cookies:

deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

  • het aantal unieke bezoekers
  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
  • welke pagina’s gebruikers bekijken
  • hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
  • bij welke pagina bezoekers de site verlaten

Voor meer informatie lees/download onze cookie verklaring hier.

Privacyverklaring

Uw verzamelde (persoons) gegevens worden onder geen beding aan derden verkocht of ter beschikking gesteld en dienen alleen om met u contact te hebben over onze behandelingen. Camila Prothetische Mondzorg respecteert de privacy van alle gebruikers van dit platform en houdt zich aan de nieuwe Europese privacywet. Uw persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt met alle vertrouwelijkheid en zorg behandeld.

Lees/download onze privacyverklaring hier.

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.camilaprothetischemondzorg.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Camila Prothetische Mondzorg BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Camila Prothetische Mondzorg BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Camila Prothetische Mondzorg BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Camila Prothetische Mondzorg BV en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Camila Prothetische Mondzorg BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Camila Prothetische Mondzorg BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Camila Prothetische Mondzorg BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Camila Prothetische Mondzorg BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Camila Prothetische Mondzorg BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Camila Prothetische Mondzorg BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.